Budgetmotion 58/2022-2023

Säkra framtidens kompetens

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 58/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Säkra framtidens kompetens

 

Arbetsmarknaden är under ständig förändring, inte minst med tanke på den gröna omställningen. Kompetensprofiler, rekryteringsfält, krav från både arbetsgivare och arbetstagare förändras.

 

På Åland har vi utmaningar med rekryteringen inom t.ex. specialistyrken och den sociala sektorn, samtidigt som det i snabb takt uppstår nya karriärmöjligheter inom t.ex. förnybar energi.

 

Landskapsregeringen behöver göra medvetna satsningar för att erbjuda relevanta utbildningar och fortbildningar för ålänningarna, samtidigt som man attraherar kompetens till Åland.

 

För att veta när, var och hur dessa satsningar behöver göras krävs fortlöpande analys och en nära och strukturerad dialog med relevanta aktörer.

 

 

FÖRSLAG

 

Kapitel: 500 Allmän förvaltning (s. 80)

Kapitelmotivering:
Föreslås att en ny punkt läggs till under ”Mål år 2023”:

”Landskapsregeringen tillsätter ett kompetensförsörjningsråd bestående av utbildningssektorns olika nivåer, ÅSUB, AMS, övriga berörda myndigheter och företrädare för näringslivet med syfte att fortlöpande analysera och avge förslag på det övergripande framtida utbildningsbehovet.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström