Budgetmotion 59/2021-2022

Ålänningens eget val

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  59/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålänningens eget val

 

Landskapsregeringen bör upphöra med godtyckliga bidrag vars största effekt är inflationsdrivandet. Den ekonomiska samhällssubventioneringen ska istället riktas om och bygga på bredare åtgärder som på ett reellt sätt ger ålänningen en valfrihet att välja åtgärder i omställningen till en mer klimatsmart vardag. Detta kan exempelvis ske via ett jobbskatteavdrag. Genom att driva en politik som ger mer pengar kvar i plånboken ökar förmågan för ålänningen att styra och accelerera sin individuella klimatomställning.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

Ändring av anslag: Anslaget stryks i sin helhet

Momentmotivering: Motiveringen får följande lydelse: ”Landskapsregeringen återkommer i budget 2023 med förslag på skatteavdrag med syfte att öka den individuella förmågan och friheten till klimatomställning.”

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

John Holmberg