Budgetmotion 60/2021-2022

Helhetsbild av aktuella landskapsgarantier

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 60/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Helhetsbild av aktuella landskapsgarantier

 

I syfte att få en helhetsbild av de garantiåtaganden landskapsregeringen ansvarar över behöver lagtinget erhålla en sammanställning av dessa. Sammanställningen kunde lämpligen delges finans- och näringsutskottet i samband med betänkandearbetet.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, Överföringar (R) sid 13

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg:

Landskapsregeringen återkommer i samband finans- och näringsutskottets arbete med förslaget till tilläggsbudget två, med information kring de garantiåtaganden som per 30.04.2022 finns till åländska lantbrukare och övriga företag.”

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

John Holmberg