Budgetmotion 60/2022-2023

Starta AXgan-märknining

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  60/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Starta AXgan-märknining

 

Har vi lärt oss något av pandemin och Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina är det värdet av en uthållig lokal ekonomi. En sådan ekonomi leder till ett mer diversifierat näringsliv som har en bättre förmåga att hantera ekonomiska chocker och minskar beroendet av långväga transporter från omvärlden. Även om att köpa varor av lokalt ursprung kan vara dyrare ibland, är det av stort samhälleligt intresse att få ekonomin uthållig och mindre sårbar.

 

Av budgetförslaget att döma har planerna på att införa en AXgan-märkning såsom regeringsprogrammet föreskrivit skrotats. Det kunde inte göras i en värre tid. Nu behövs verkligen lokalekonomiska initiativ för att få konsumenter att se värdet i att köpa lokalt producerade produkter och tjänster.

 

En AX-ganmärkning behöver inte göras så avancerad. Stegen för att skapa en märkning skulle vara enkla. Först identifieras produktgrupper som kan tänkas ha certifiering såsom trä, livsmedel och hantverk. Därefter bestäms kravkriterier. Det hade varit spännande att skapa incitament för vidareutveckling av produkter genom att skapa kategorier som guld, silver och brons, där brons säkerställer att merparten av råvarorna är åländska medan guld också uppfyller hållbarhetskriterier. Dessutom behöver man utforma en modell på ansökningsförfarande och certifiering.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 61000 Näringslivets främjande, verksamhet (s. 97)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering:

Föreslås att ett nytt stycke före “Regional utveckling” läggs till enligt följande:

 

AXgan-märkning

Att handla åländskt minskar de långväga transporterna, ökar spårbarheten och stärker konsumenternas påverkansmöjligheter. Vad gäller livsmedel är en ökad självförsörjningsgrad också viktig för samhällets motståndskraft mot kriser. För att främja konsumtionen av lokala varor och tjänster ser landskapsregeringen till att införa en AXgan-märkning under 2023.“

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

 

Simon Holmström                                      Alfons Röblom