Budgetmotion 61/2021-2022

Frågetecken kring obudgeterade kostnader för inköp av M/S Fedjefjord

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   61/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Frågetecken kring obudgeterade kostnader för inköp av M/S Fedjefjord

 

Skrivningen gällande inköpet av M/S Fedjefjord under moment 75010, Upphandling av sjötrafik, är otydlig. Otydligheten förstärks då landskapsregeringen i samband med inhämtandet av fullmakt för investeringen av Fedjefjord garanterade att inte några tilläggskostnader skulle uppstå och investeringsbeloppet innefattade allt som krävdes för en driftstart av fartyget. Nu förefaller obudgeterade underhålls- och tilläggskostnader ha tillkommit Fedjefjordinvesteringen om 360 000 €. För att få en bättre transparens kring frågan bör landskapsregeringen inkomma med preciserad fakta kring vad som orsakar behovet av dessa tilläggsmedel och varför tidigare löfte om en investering inom ram inte längre verkar hålla. Sammanställningen delges lämpligen finans- och näringsutskottet.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Landskapsregeringen återkommer till finans- och näringsutskottet i samband med betänkandearbetet med information kring varför obudgeterade underhålls- och tilläggskostnader har tillkommit till följd av inköpet av M/S Fedjefjord trots tidigare garantier om en investering inom ram.”

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

John Holmberg