Budgetmotion 6/2022-2023

Inför kalhyggesfritt skogsbruk

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  6/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inför kalhyggesfritt skogsbruk

 

För skogsägare och för landskapet som skogsägare som är inriktade på ekonomiskt och ekologiskt hållbar virkesproduktion borde kalavverkningsfria metoder införas. Under hösten har många som rört sig i svampskogen förvånats över hur mycket skog som försvunnit från Åland. Kalavverkning som metod borde överges för modernare skogsbruk som tar hänsyn till de naturvärden som finns i de åländska skogarna. Kontinuitetsskogsbruk är en relativt ny metod jämfört med traditionell skogsodling. Vid kontinuitetsskogsbruk är virkesmängderna som fås i samband med en avverkning vanligen mindre än när skogen avverkas på traditionellt sätt. Å andra sidan är skogsvårdskostnaderna lägre vid kontinuitetsskogsbruk. Många undersökningar visar att traditionella avverkningsmetoder ger en avkastning från skogen som i euro är 20–30 procent större än vid kontinuitetsskogsbruk. Kontinuitetsskogsbruk ger däremot mer regelbundna inkomster.

Med tanke på klimatförändringen, hotet från skadedjur som granbarkborre samt för bevarandet av den åländska skogens attraktionsvärde för rekreation, svamp- och bärplockning behöver åländskt skogsbruk också moderniseras och finna nya alternativa vägar framåt exempelvis genom ett hyggesfritt skogsbruk.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 640 Främjande av skogsbruket

Sida:110

Följande text läggs till kapitelmotiveringen: ”Landskapsregeringen för fram nya metoder inom skogsbruket för ett mer hållbart och långsiktigt värnande av den åländska skogen och dess naturvärden i enlighet med principerna för kalhyggesfritt kontinuitetsskogsbruk.”

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman