Budgetmotion 63/2020-2021

Utreda äldreomsorgens optimala huvudman samt fastställa vårdnivåer

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 63/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utreda äldreomsorgens optimala huvudman samt fastställa vårdnivåer

 

Äldreomsorgen kan organiseras på flera sätt, och det finns fördelar och nackdelar med alla. För att förbättra och effektivisera äldreomsorgen behöver det utredas vilken huvudman som skulle vara det bästa alternativet, med fokus på att täcka kompetensförsörjningsbehovet samt fördelning av resurser.

Kommunernas socialtjänst bildades för att samla resurser och främja likvärdig service, ta tillvara kompetens samt möjliggöra specialisering, men då lämnades äldreomsorgen utanför, och har nu kommuner och kommunalförbund som fortsatt huvudman. Det finns fördelar och nackdelar med alla sätt att organisera äldrevården, men individen behöver vara i centrum, inte strukturerna. För att förbättra och effektivisera äldrevården behöver det utredas vilken huvudman som skulle vara den optimala för att skapa möjligheter att arbeta proaktivt, möjliggöra flera öppenvårdstjänster, samt tidiga insatser men även att skapa effektiva vårdkedjor, samt att förhindra att någon faller mellan stolarna.

Därtill finns det en gränsdragningsproblematik, det behöver specificeras vilken slags vård och sjukvård som ska ingå på institutionerna samt de effektiverade serviceboendena genom att fastställa vårdnivåer eftersom äldre på t.ex. en institution idag har ett större sjukvårdsbehov än tidigare.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Äldre och äldreomsorg

Sida: 21

Följande text läggs till: Tredje stycket under rubriken får en fortsättning; "därför utreds äldreomsorgens optimala organisatoriska placering samt vilken sjukvård som ska ingå i institutionernas verksamhet specificeras.

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund               Katrin Sjögren

 

John Holmberg                    Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman