Budgetmotion 63/2021-2022

Konsekvensanalyser nödvändiga innan beslut fattas om trafiklösningar för skärgården

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  63/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konsekvensanalyser nödvändiga innan beslut fattas om trafiklösningar för skärgården

 

Så här bananrepublikanskt får det inte gå till på Åland. Landskapsregeringens slarviga sätt att hantera skärgården på blir extra tydlig då man nu ser hur deras vision gällande tvärgående linjens framtid ser ut. Att i ett budgetförslag föra fram åtgärder som saknar förankring hos berörda kommuner, företag och invånare måste nog klassas som bananrepublikanskt.

Insikten om tvärgående linjens betydelse för helheten verkar helt saknas hos landskapsregeringen. Motsvarande insikt gällande trafikkapacitetsbehovet för en fungerande vardag för skärgårdsbor, besökare och näringsliv verkar heller inte finnas då landskapsregeringen utan konsekvensanalyser nu förbereder en neddragning av trafiken längs tvärgående linjen till 7 månader/år. Hur denna trafik ska kunna upphandlas av en privat aktör som idag måste anses svårt, sett till att trafiken inte sker på årsbasis. Hur landskapsregeringen själva ska ha möjlighet att driva linjen måste ses som lika svårt då man idag inte har ett fungerande tonnage anpassat för detta. Att norra linjen ska kunna svälja den volym som idag transporteras via tvärgående linjen är en utopi. För att kompensera behovet av en indragen tvärgående linje behöver turer och tonnage på norra linjen förändras, vilket med råge kan antas överstiga dagens driftskostnader, och ändå kvarstår näringslivets specifika behov av tvärgående linjen. Förhoppningen om eventuella inbesparingar behöver klareras i ljuset av en konsekvensanalys. Alla är fullt medvetna om att även skärgårdstrafiken behöver hitta lösningar som skapar driftsekonomiska fördelar. Sättet landskapsregeringen nu driver skärgårdspolitik på inte bara omöjliggör kostnadseffektiva framtidslösningar, det urholkar även verksamhetsförutsättningarna för stora arbetsgivare baserade i skärgården. Det kan inte vara förenligt med varken en levande skärgård eller ett ansvarsfullt ekonomiskt reformarbete.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text läggs till:Något beslut gällande serviceneddragningar inom skärgårdstrafiken kommer inte att fattas innan adekvata konsekvensanalyser och hållbara trafiklösningar presenterats för lagtinget.”

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

John Holmberg