Budgetmotion 63/2022-2023

Satsning för att tillgängliggöra naturen

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  63/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Satsning för att tillgängliggöra naturen

 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det centralt att göra naturen än mer tillgänglig för alla. Förutom att inrätta fler naturreservat är det viktigt att tillgängliggöra den fantastiska natur som finns och göra den intressant för fler.

 

Budgetförslaget nämner att nya vandringsleder ska tas fram, vilket är steg i rätt riktning. Minst lika viktigt är att tillhandahålla information om naturreservaten och den landskapsägda marken. Det blir helt enkelt roligare att vara ute i naturen om man får lära sig namnen på blommor, fåglar, insekter och träd. Uppdaterad skyltning, upprustade grillplatser och fler sittplatser är alla åtgärder som borde vara på fråga. I så stor grad som möjligt bör informationen som ges också vara på engelska för besöksnäringens skull, ett arbete som kunde göras i samarbete med Visit Åland.

 

Det gäller att göra områdena attraktiva för olika typer av aktiviteter ute i skog och mark. Flertalet föreningar ordnar löpande olika former av verksamhet ute i naturen. Också den nya läroplanen lägger större vikt vid att grundskolorna ska ordna tillfällen för utomhusvistelse. Det hade därför varit viktigt att landskapets fastighetsverk är i tät kontakt med sådana typer av aktörer för att sänka trösklarna för verksamheter ute i naturen.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 44000 Naturvård, verksamhet, s. 72

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att meningen “Att tillgängliggöra den åländska naturen prioriteras under året via exempelvis nya och förbättrade vandringsleder.”

ersätts med

“Tillsammans med Fastighetsverket och relevanta aktörer vidtas konkreta åtgärder för att höja attraktionskraften i och öka tillgängligheten till landskapets naturområden för att främja rekreation och besöksturism såsom vandringsleder, informationsmaterial och platser för rekreation.”

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom