Budgetmotion 64/2021-2022

Landskapsregeringen behöver en kommunikationsstrategi

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 64/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen behöver en kommunikationsstrategi

 

Det vilar ett tungt ansvar på landskapsregeringen när det kommer till sättet att bedriva kommunikation och diplomati. God retorisk förmåga i samklang med diplomati är avgörande i relationsbyggandet och har aldrig varit viktigare än idag. Dagens snabba och breda medieutbud gör att varje uttalande ges tolkningsutrymme och exponering. Sättet landskapsregeringen uttalar sig påverkar inte bara det interna arbetet. Landskapsregeringens kommunikation styr utfall och framgång på den politiska arenan, men ger även effekter för näringslivet och dess relationer till kunder och samarbetspartners utanför Åland. Det är därför fundamentalt att landskapsregeringen har en uppgjord kommunikationsstrategi.

 

 

FÖRSLAG

    

 

 

 

Moment: 21500 Kommunikationsverksamhet

Ändring av anslag:

Momentmotivering: Landskapsregeringen tar under året fram en kommunikationsstrategi i syfte att stärka dialogen såväl internt som externt. Kommunikationsstrategin ska ses som ett betydelsefullt dokument när det kommer till relationsbyggande och möjligheten att nå diplomatiska framgångar.

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

John Holmberg