Budgetmotion 64/2022-2023

Ny socialpolitik i nya tider

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  64/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ny socialpolitik i nya tider

 

De senaste åren har varit prövande för inte bara låginkomsttagare och arbetslösa, utan också för de som upplevt isolering, nedstämdhet och annan form av psykisk ohälsa. Med tanke på de höga levnadskostnaderna får allt fler en tuffare vardag. Det är av största vikt att samhället hjälper de sårbara grupperna i samhället under denna utmanande tid.

 

I såväl Finland och Sverige har en bred palett av åtgärder presenterats för att möta den nya situationen till följd av Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina. Helhetslösningar har presenterats för att lindra kostnader och öka tillgången till olika stödformer. I budgetförslaget satsar landskapsregeringen, med rätta, på att öka grundavdraget vilket ger ett betydande tillskott för lågbemedlade. Dessutom kompenseras kommunerna för inkomstbortfallet, vilket tryggar den kommunala servicen.

 

I övrigt saknar budgetförslaget en analys kring vilka grupper i samhället som riskerar att hamna på marginalen, utveckla mental ohälsa eller utsättas för andra svåra livssituationer och hur dessa gruppers situation ska lindras.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet (s. 67)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås ett nytt stycke direkt efter rubriken “Utvecklingsarbete, utredningsarbete och strategier” enligt följande:

“Med tanke på de ökande levnadskostnaderna får allt fler grupper i samhället en tuffare vardag. Det är av största vikt att samhället hjälper de sårbara grupperna under denna utmanande tid genom att se över stöd- och rådgivningsmöjligheter, serviceproduktion, avgifter och kostnader samt andra offentliga åtaganden. Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med en redogörelse för hur landskapsregeringen avser stöda de grupper som påverkas allra mest negativt i kölvattnet av den nya ekonomiska situationen.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström                                                            Alfons Röblom