Budgetmotion 65/2022-2023

Modernisera resekostnadsavdraget

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  65/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Modernisera resekostnadsavdraget

 

En av de största utsläppssektorerna på Åland är vägtrafiken, med en andel på nästan en femtedel av de territoriella utsläppen. För att minska utsläppen är det avgörande att förutom att tillhandahålla alternativ till bilåkande ställa om finansiella stödsystem för att bättre gynna hållbart resande.

 

I dagens resekostnadsavdrag i kommunalbeskattningen finns inga styrmedel utifrån fordonets drivmedel. I praktiken, med dagens föråldrade och till största del fossildrivna fordonspark, är avdraget en dold fossil subvention.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 300 Finansavdelningens område (s. 51)

Kapitelmotivering:

Föreslås lägga till en ny målsättning under kategorin

“År 2023 är avsikten att” enligt följande:

“Starta processen med en modernisering av reseavdraget med syfte att främja kollektivtrafik, fossilfria transporter och cykling.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom