Budgetmotion 69/2022-2023

Hållbar upphandling

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  69/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Hållbar upphandling

 

Den offentlig upphandlingen av varor och tjänster är inte bara ett verktyg för att styra mot mer lokal konsumtion, utan också ett viktigt styrmedel för att nå de uppsatta hållbarhetsmålen. Med konsumtionsval påverkar man i olika grad den samhällsutveckling man vill se. En hållbar upphandling uppmuntrar till bland annat socialt ansvarstagande, ökad träbyggnation, mer lokalproducerad och ekologisk mat i bespisningar och byggmaterial som går att återanvända. På det sättet premieras de verksamhetsutövare som går i bräschen för hållbarhet.

 

I vårt närområde har det alltmer blivit en självklarhet att upphandlande organisationer ställer tuffa hållbarhetskrav när det finns risk för negativ påverkan på ekologiska och sociala hållbarhetaspekter. Men på Åland har det aldrig gjorts någon evaluering av de uppsatta upphandlingskriterierna i relation till hållbarhetsprinciperna och målen i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Detta trots att agendan manifesterades för fem år sedan.

 

Hållbarhetskrav behöver inte bara innebära att man stenhårt utesluter aktörer. I staden Eindhoven i Nederländerna gjorde den offentliga byggsidan så att man ingick en dialog med aktörer som man samarbetat med tidigare och berättade om sitt hållbarhetsarbete så att alla kunde göra val i god tid innan de strängare kraven lanserades. De nya upphandlingskraven ska på samma sätt utarbetas i dialog med relevanta åländska aktörer.

 

 

FÖRSLAG 1

 

Kapitel: 300 Finansavdelningens område (s. 51)

Kapitelmotivering:

Föreslås att en ny målsättning under rubriken “År 2023 är avsikten att” läggs till:

“Ta fram tydliga upphandlings- och inköpskriterier med strikta hållbarhetskrav”

 

FÖRSLAG 2

 

Moment: 30010 Finansavdelningens allmänna förvaltning (s. 52)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering:

Föreslås att efter “För juridiska och experttjänster ingår 132.000 euro.” lägga till följande text:

“Under 2023 tar finansavdelningen fram tydliga upphandlings- och inköpskriterier med hållbarhetskrav utifrån de fyra hållbarhetsprinciperna.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom