Budgetmotion 7/2023-2024

Klimatlagstiftning

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  7/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2024-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Klimatlagstiftning

 

Enligt utvecklings- och hållbarhetsagendan ska Åland vara klimatneutralt senast år 2035, med flera delmål som ska vara uppnådda redan 2030 – d.v.s. om knappt sex år.

 

Trots att tiden är knapp innehåller landskapsregeringens budgetplan för perioden 2025-2027 inga klimatpolitiska initiativ utöver de ännu ofinansierade planerna på investeringar i nytt tonnage för skärgårdstrafiken.

Budgetförslaget innehåller inga tydliga klimatinvesteringar, inga initiativ om att stärka den strategiska styrningen mot ett fossilfritt Åland och inga besked om lagstiftning. Detta trots att det när ramperioden tar slut - år 2027 - är endast tre år kvar till 2030.

 

Klimatkrisen är ett av de största existentiella hoten idag med påverkan på alla samhällssektorer under överskådlig tid. För att göra den samlade klimatpolitiken överskådlig och gällande över flera mandatperioder har landskapsregeringen under förra mandatperioden utarbetat ett förslag till åländsk klimatlag.

 

Syftet med en klimatlag för Åland är att förpliktiga kommande landskapsregeringar att ta fram och följa konkreta och sektorsvisa planer för att minska de åländska utsläppen, och regelbundet rapportera till lagtinget om hur arbetet med att minska utsläppen inom alla sektorer går.

 

Utan en klimatlagstiftning riskerar arbetet med att minska utsläppen vara ad-hoc-artade, ryckiga och med låg kostnadseffektivitet.

 

 

FÖRSLAG

 

     Ändring av enbart motiveringen

 

     Politikområde:  4

 

     Sida:   23

    

     Ändring av motiveringen under politikområdet:  

     Under texten:

”Utöver detta har landskapsregeringen gått in för ytterligare åtgärder för politikområdet. Detta innebär att man avser att göra en översyn av verksamheterna, utreda effekterna av möjliga resultatförbättringar inom bland annat följande områden”:

 

 

 

     Infogas en ny punkt:

     ”Lagstiftning som strategiskt styr landskapsregeringens                                            klimatarbete prioriteras.”

 

 

 

 

Mariehamn den 15 maj 2024

 

 

 

Alfons Röblom