Budgetmotion 70/2020-2021

Utöka screeningprogrammet för att upptäcka cancer i tid

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  70/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utöka screeningprogrammet för att upptäcka cancer i tid

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Tanken bakom dessa screeningundersökningar är att upptäcka sjukdomar i god tid för att förbättra prognosen. På Åland kallas varje år ca 2000 kvinnor i åldrarna 50-69 år till sk. mammografi-screening. Bortfallet i screeningundersökningar behöver analyseras vidare, eftersom deltagandet långsamt minskar. Som ett komplement till mammografin är det viktigt att kvinnor får upplysning om vikten av att själv undersöka sina bröst med regelbundna mellanrum. Kvinnor som hör till riskgrupper screenas innan 50 års ålder och vi bör även erbjuda kvinnor som fyllt 70 år möjligheten att delta i bröstcancerscreening.

Till kvinnor erbjuds även regelbundet att ta gynekologiskt cellprov, s.k. PAPA-prov upp till de är 60 år för att förhindra livmoderhalscancer, även detta borde erbjudas kvinnor som är över 60 år.

Gynekologiska cellprovtagning kunde utökas med möjligheten att ta gynekologiska cellprover hemma, och HPV-provtagning kan införas som primärtest. Det är speciellt viktigt till de grupper som uteblir från de regelbundna screeningarna.

Ett utökat screeningprogram som även innefattar äldre kvinnor stödjer utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 1 samt 2.

 

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, s 76

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Under rubriken utgifter; efter första meningen läggs in en mening med ordalydelsen: ”Flera metoder och flera åldersgrupper införs i screeningarna.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund               Katrin Sjögren

 

John Holmberg                    Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman