Budgetmotion 70/2022-2023

Effektiv tillsyn av hållbarhetsarbetet i landskapsägda bolag

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  70/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Effektiv tillsyn av hållbarhetsarbetet i landskapsägda bolag

 

Det offentliga ska vara föregångare och visa vägen för omställningen. Det är andemeningen i de krav som landskapsregeringen i uppdateringen av ägarpolicyn lägger på landskapsägda bolag, affärsverk och Penningautomatföreningen. En förbättring från tidigare är att dessa bolag nu ska upprätta en hållbarhetsstrategi som tydligare kopplar till de åländska hållbarhetsmålen för 2030 och de fyra hållbarhetsprinciperna för 2051. Förverkligandet av strategin ska beskrivas varje år.

 

För att kontrollera om bolagen har tillräckliga strategier för hållbarhet samt ledningssystem för att följa upp och leverera på strategierna, samt för att rådge bolagen om förbättringar i rapportering, krävs en effektiv tillsyn, som inte ännu kommit på plats. Budgetförslaget förklarar enbart att bolagen ska förverkliga de sju strategiska delmålen, en generell upprepning av redan fastställd ägarpolicy. Landskapsregeringen måste gå från att prata om målen till att beskriva hur:et. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland har funnits i fem år - det börjar bli pinsamt att upprepa målsättningar i evighet.

 

En fungerande tillsyn gör det ännu mer självklart för de offentliga bolagen att bygga mer i trä, producera mer förnybar energi, installera teknik för att spara mer vatten och arbeta mer systematiskt med jämställdhet, integration och schyssta arbetsvillkor. Det banar väg för också andra näringslivsaktörer att anamma goda exempel.

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 300 Finansavdelningens område (s. 51)

Kapitelmotivering:

Föreslås att texten:

“Att bolagen ska arbeta för att uppnå de strategiska delmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan”

ersätts med:

“Landskapsregeringen utarbetar en modell för effektiv ägarstyrningstillsyn för att stöda och kontrollera de landskapsägda bolagens hållbarhetsarbete enligt ägarstyrningspolicyn.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström                                                            Alfons Röblom