Budgetmotion 7/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Trafikavdelningen utgiftsminskning

 

 

Vid trafikavdelningen allmän förvaltning 48.01. har konsumtionsutgifterna från bokslut år 2011 till budget år 2014 ökat med ca 88%. En sådan ökning är orimligt stor på endast tre år. Från år 2013 till år 2014 föreslås ökningen ca 21%. och en sådan ökning kan inte få passera obemärkt.  Vilket betyder att anslaget bör sänkas till 2013 års nivå.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att

 

Under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning-verksamhetsutgifter (VR) sänks med 226000 till 1 070 000 euro.

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa