Trafikavdelningens utgiftsminskning

Budgetmotion BM 7/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: trafik, trafikavdelning, utgift, utgifter, minskning, utgiftsminskning, konsumtionsutgifter


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter