Budgetmotion 7/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål.

 

 

Budgetförslaget under moment 11290 till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål  har inte höjts i budgetförslaget men bör prövas med beaktande av budgetunderskottet.

 

Med beaktande av underskottet i landskapetsbudgeten bör en återhållsam medelsanvändning göras.

 

Till denna del bör lagtinget föregå med gott exempel varför medlen till lagtingsgruppernas disposition för kansligöromål bör minskas med 10% varför mindre anslag bör upptas. I riksbudgeten har anslaget för parti och informationsverksamhet minskats.

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 11290 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål minskas med 25.000 euro.

    

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2015

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund