Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

Budgetmotion BM 7/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, budgetförslag, lagtingsgruppernas disposition, lagtingsgrupp, kansligöromål, anslag, anslaget, parti, informationsverksamhet, budget


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter