Budgetmotion 7/2021-2022

Konkretisera minskningen av landskapets klimatavtryck

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konkretisera minskningen av landskapets klimatavtryck

 

Det finns ingen anledning att dröja med klimatkompensation och en klimatpolicy i landskapsförvaltningen till nästa regering eller att skjuta det på framtiden. Klimatkrisen drabbar Åland och minsta lilla avtrycksminskning räknas. I och med att lagtinget ratificerade Parisavtalet har Åland förbundit sig att minska sina utsläpp. Den senaste IPCC rapporten talar sitt tydliga språk. Ålands landskapsregering, Ålands lagting och underlydande myndigheter måste ta en aktivare roll i omställningen.  Hur vi transporterar oss, påverkan av den mat och dryck vi bjuder gäster på representationsmiddagar, hur vi reser - om vi reser i arbetet, personalens kännedom om energiförbrukning inom hela sektorn, hur starka upphandlingsdirektiv vi ställer osv. Det konkreta klimatarbetet inom landskapet är centralt för Ålands fortsatta existens som ett attraktivt och framgångsrikt samhälle. För att en verklig omställning skall ske bör en kontinuerlig dialog med allmänheten föras där regeringen och tjänstemän presenterar de åtgärder som vidtagits för att minska på Landskapets koldioxidutsläpp på ett överskådligt sätt. En digital portal för hur minskningen inom olika sektorer framskrider konkretiserar och medvetandegör ålänningarna om hur framgångsrika vi är i våra målsättningar. En modell finns exempelvis i ”klimatneutralt Finland 2035”

 

 

FÖRSLAG

Kapitel: 101 Lagtinget (s. 24)

Ändring av anslag: -

Motivering: Följande text läggs till: Landskapet bör med jämna mellanrum vara i dialog med allmänheten och presentera de konkreta åtgärder som vidtagits hos landskapsregeringen, lagtinget och underlydande myndigheter för att minska på koldioxidutsläppen. En digital portal för hur minskningen inom olika sektorer framskrider konkretiserar och medvetandegör ålänningarna om hur framgångsrika vi är i våra målsättningar.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman

 

 

Camilla Gunell