Budgetmotion 7/2022-2023

Landskapet söker ett breddat ägande av Högskolan på Åland med utbildningsaktörer i riket eller Sverige

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapet söker ett breddat ägande av Högskolan på Åland med utbildningsaktörer i riket eller Sverige

 

Högskolan på Åland har i många år lidit av olika hinder för utveckling, en del av dessa har man möjligen åtgärdat, andra inte. Efter att tre styrelsemedlemmar lämnat sina uppdrag under 2022 vittnar det om fortsatta strukturella svårigheter för organisationen. Den pågående processen för bolagisering föreslås också läggas på is. Landskapet Åland inrättade Högskolan på Åland för snart 20 år sedan. En vital utbildningsanordnare på yrkeshögskolenivå är viktig för samhällets utveckling och kompetensförsörjning. De mångaåriga svårigheterna visar att man nu måste söka nya vägar för att finansiera och leda verksamheten. Landskapet behöver söka fler ägare till högskolan för att stärka kompetens och kapital, studerandeflöden och öka utbildningslinjernas attraktionskraft. Som en del i en större utbildningshelhet tillsammans med andra lärosäten och utbildningsanordnare som samarbetsparter har högskolan på Åland möjlighet till utveckling. Sådan kan sökas i riket, exempelvis i Åbo Akademi, Arcada, Novia eller i lärosäten i Sverige. Med ett breddat ägande kan landskapet Åland bibehålla och utveckla en framgångsrik lokal utbildning på yrkeshögskolenivå.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 535 Utbildningsverksamhet

Sida: 90

Följande text läggs till kapitelmotiveringen: ”Landskapet inleder en process för att söka ett breddat samägande av Högskolan på Åland med utbildningsaktörer som exempelvis Åbo Akademi, Novia, Arcada eller lärosäten i Sverige i syfte att stärka och utveckla Högskolan på Åland.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman