Budgetmotion 74/2022-2023

Täpp till det offentliga upphandlingsläckaget

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   74/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Täpp till det offentliga upphandlingsläckaget

 

Den offentliga konsumtionen av varor och tjänster står för en betydande del av den åländska konsumtionen. Många offentliga inköp görs tyvärr slentrianmässigt i farten vilket leder till att utomåländska aktörer får gå före åländska företagare. Man kan rentav säga att det läcker offentliga pengar utanför Åland. Men vi vet väldigt lite om hur stort detta så kallade upphandlingsläckage är och hur negativt det påverkar de åländska företagarna.

 

Många andra orter har aktivt tagit sig an frågan om att öka den offentliga sektorns bidrag till den lokala ekonomin. Ett exempel på ett systematiskt arbete kommer från Preston i Storbritannien. Där identifierades viktiga offentliga institutioner med en stor köpkraft i lokalsamhället. Därefter analyserades hur deras konsumtion påverkade den lokala ekonomin. På det sättet kunde Preston se var de skulle “täppa till” det lokalekonomiska läckaget.

 

Mycket litet i budgetförslaget pekar på landskapsregeringens vilja att använda offentlig konsumtion och upphandling som ett styrmedel för att stärka den lokala ekonomin. Dock torde det finnas ett stort politiskt intresse att åtminstone kartlägga det åländska upphandlingsläckaget så att verksamheterna i fråga kan upprätta sina handlingsplaner för att täppa till läckaget.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 300 Allmän förvaltning (s. 51)

Kapitelmotivering:

Föreslås lägga till ett mål under “Under 2023 är avsikten att” enligt följande:

“starta ett projekt för att kartlägga landskapets upphandlingsläckage med syfte att medvetandegöra verksamheter om potentialen till inköp och upphandling av lokala varor och tjänster”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom