Budgetmotion 76/2022-2023

Styr pengarna på rätt

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  76/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Styr pengarna på rätt

 

För att styra mot en helt hållbar utveckling är det helt kritiskt att vi kanaliserar gemensamma finansiella resurser till de verksamheter som aktivt styr mot hållbarhet. Allt annat är ett resursslöseri som cementerar ett sedan länge strukturellt finansiellt underskott.

 

Uppemot 100 miljoner euro av budgetens kostnader står för inkomst- och kapitalöverföringar såsom jordbruks-, närings- och energistöd. Använder vi dessa pengar rätt? Vad som är “rätt” i sammanhanget har makthavare från alla samhällssektorer dock redan kommit överens om i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, inramad av de fyra hållbarhetsprinciperna. Efter fem år har ännu ingen analys gjorts om de finansiella stöd som landskapet ger ut faktiskt träffar rätt, eller om det finns gömda ohållbara subventioner.

 

Det finns flera exempel i historien där stöd inte betalats ut med tillräckliga hållbarhetskrav. Det kan handla om jordbruksstöd för fossila investeringar, näringsstöd till nya företag som bygger sin affärsidé på ohållbara material, PAF-investeringsstöd eller räntestödslån för bostadsbyggande utan krav på hållbara byggmaterial, rådgivningsstöd till främjande av näringslivet utan krav på hållbarhetsrådgivning eller likviditetsstöd för akuta kostnader utan något krav på plan för omställning av verksamheten.

 

Det är högst oklart om landskapsregeringen avser genomföra en genomsyn av alla överföringar i en genomläsning av budgetförslaget. Det är dock positivt att det finns en vilja att göra detta för Paf-stöden. Om ett sådant arbete inte kommer till skott halkar Åland efter i EU sett till de kommande EU-krav till följd av den Gröna given.

 

FÖRSLAG

 

Kapitel: 300 Finansavdelningens område (s. 51)

Kapitelmotivering:

Föreslås att lägga till en ny målsättning under kategorin

“År 2023 är avsikten att” enligt följande:

“inleda ett projekt för översyn av alla offentliga subventioner med en åtgärdsplan för att få dem att delas ut till verksamheter som aktivt styr mot hållbarhet enligt de fyra hållbarhetsprinciperna”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström                                      Alfons Röblom