Budgetmotion 76/2020-2021

Högskolan på Åland

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 76/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2020-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Högskolan på Åland

 

Landskapsregeringen fastställde genom förordning behörighetskraven för personal inom barnomsorg och grundskola. Förordningen och lagen träder i kraft den 1 januari 2021. Landskapsregeringen har konstaterat att behörighetskraven gällande klasslärare blivit direkt missledande genom den formulering som återges i förordningen varför landskapsregeringen är tvungen att i brådskande ordning riva upp i fråga varande behörighetskrav samtidigt som en riktig och förtydligande formulering införs i förordningen.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Högskolan på Åland

Sida: 27

Följande text läggs till: ”Med anledning av att landskapsregeringen avser att återta missledande behörighetskrav så som de återgivits i förordning gällande klasslärare och förtydliga bestämmelserna kommer Högskolan på Åland att utveckla erforderliga lämplighetsprov, dvs nödvändiga tilläggsstudier och -prestationer så att klasslärare på Åland har jämförbara teoretiska färdigheter som grund för att utöva sitt yrke. Behörigheten utgår från den nationella klasslärarutbildningen.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2020

 

Rainer Juslin

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund