Budgetmotion 77/2020-2021

Infrastruktur

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  77/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Infrastruktur

 

Landskapsregeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté vars uppdrag är att i huvudsak arbeta med att skapa förutsättningar till att bygga en fast förbindelse till Föglö. I regeringsprogrammet kan man tydligt läsa att regeringen avser bygga en tunnel till Föglö. För att inte kommitténs uppdrag ska försvåras av andra stickspår föreslås följande förtydligande i kommitténs kärnuppdrag.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Infrastrukturen

Sida: 38

Följande text läggs till:

”Den parlamentariska kommittén behandlar i första hand den i regeringsprogrammet uttalade avsikten att bygga en tunnel till Föglö, som förväntas minska driftsutgifterna för den totala skärgårdstrafiken. Eftersom skärgårdstrafiken är en komplex fråga med omfattade logistiska utmaningar måste skärgårdstrafiken som helhet beaktas i kommitténs uppdrag. Målsättningen ska vara att uppnå långsiktighet och stabilitet inom skärgårdstrafiken. Med beaktande av tillgängliga resurser planerar landskapsregeringen i första hand att realisera den fasta förbindelsen till Föglö varefter andra projekt kan vidta såsom exempelvis förbindelsen mellan Prästö och Töftö.”

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

Rainer Juslin

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund