Budgetmotion 79/2022-2023

Framtiden för Alandica kultur- och kongress

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  79/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Framtiden för Alandica kultur- och kongress

 

Nuvarande hyresavtal för Alandica kultur- och kongress går ut år 2028. Landskapsregeringen borde redan nu inleda processen med att se över hur anläggningen kan fortsätta utvecklas på bästa sätt i framtiden.

 

En idé vore att landskapet i samarbete med Mariehamns stad tar fram en långsiktig plan för ”triangeln” stadsbiblioteket, Miramarparken och kultur- och kongresshuset Alandica. Det finns flera exempel i vår omvärld på hur sådana områden, med rätt koordinering och samarbete, har skapat fantastiskt fina helheter för invånare och besökare, t.ex. i Helsingfors där Musikhuset fungerar i fin samklang med det nya centrumbiblioteket.

 

I och med att landskapsregeringen nu aviserar att förberedelserna för en teaterutbildning på Ålands musikinstitut ska fortgå under 2023, vore det viktigt att också där ta Alandica kultur- och kongress i beaktande när man gör upp de långsiktiga planerna för institutets verksamhet. Ålands musikinstitut/Ålands scenkonstinstitut borde ha en naturlig plats på Alandica för konserter, repetitioner, workshops med mera.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 511 Kultur- och kulturmiljöförvaltning (s. 85)

Ändring av kapitelmotivering:

Föreslås att ett nytt mål införs:

inleda en utvärdering av användningen av Alandica kultur- och kongresshus i syfte att klargöra landskapsregeringens intentioner med huset efter att nuvarande hyresavtal löper ut”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström