Budgetmotion 8/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 8/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Rivning av den gamla Marsundsbron

 

Sedan 2004 saknar regeringen miljötillstånd för den gamla Marsundsbron, vilket klart och tydligt visar att miljölagstiftningen tydligen tillåter en särbehandling av offentliga myndigheter i förhållande till privata aktörer.

Det är förstås inte acceptabelt och det vore därför klädsamt och ansvarsfullt om regeringen omgående fattade ett beslut om när bron ska rivas och införde rivningen i sin framtida planering.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Infrastruktur- och transportpolitik

Sida: 35

Följande text läggs till: ”Regeringen uppmanas att under året fatta ett beslut om när den gamla Marsundsbron ska rivas.”

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson

 

 

Lars Häggblom

 

Mikael Lindholm