Rivning av den gamla Marsundsbron

Budgetmotion BM 8/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, marsundsbron, infrastruktur, transportpolitik


Åtgärder