Budgetmotion 80/2020-2021

Färdigställande av Eckerö post- och tullhus

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   80/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Färdigställande av Eckerö post- och tullhus

 

I tilläggsbudgeten skriver landskapsregeringen att "Föreslås att ombyggnaden vid Eckerö post- och tullhus inte förverkligas under år 2021 utan skjuts fram till ett senare år." Under flera år har Fastighetsverket på uppdrag av landskapsregeringen och Ålands museum jobbat med en upprustning och förnyelse av utrymmena i en av Ålands stora turistattraktioner, Eckerö post- och tullhus. Det har gått i snigelfart, eftersom Fastighetsverket inte helt kunnat leverera i önskad takt. Nu återstår avslutande och viktiga bitar för att kunna utnyttja huset till fullo och göra det tillgängligt för alla med hjälp av en hiss. Landskapsregeringen äskar om tilläggsmedel för att fullfölja Bomarsunds besökscentrum till jubileumsåret, men skjuter på obestämd tid upp ett halvfärdigt projekt i Eckerö, trots att besluten redan var fattade, ritningarna är klara och bara det sista ste-get återstår för att både öka attraktionskraften och sysselsätta människor. Nu om någonsin ska investeringar genomföras som stärker turismen och stärker en kommun som har det tufft. Landskapsregeringens förslag att skjuta fram investeringen är kortsiktigt och innebär ett onödigt slöseri av redan satsade resurser. Vi föreslår därför att pengarna för att färdigställa Eckerö post- och tullhus återinförs i fastighetsverkets investeringsplan.

 

 

FÖRSLAG    

Moment: 89230 Landskapets fastighetsverk

Ändring av anslag: 250 000

Momentmotivering: Planerad investering i ombyggnad av Eckerö post och tullhus genomförs i enlighet med grundbudget för 2021.

 

 

 

Mariehamn den 12 mars 2021

 

 

 

Nina Fellman