Budgetmotion 8/2020-2021

Ordinarie tjänst som miljöinspektör vid ÅMHM

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     8/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ordinarie tjänst som miljöinspektör vid ÅMHM

 

ÅMHM är en lagstyrd verksamhet. Under 2019 och 2020 har det tillkommit ny lagstiftning om miljökonsekvensbedömning, ny avfallsslag samt ny alkohollag, vilket ytterligare påverkat arbetsmängden. I januari 2021 träder den nya socialvårdslagen i kraft.

     ÅMHMs personalresurser är sedan tidigare ansträngda, och man har under flera år äskat om nya tjänster.

     Myndigheten mäktar inte med att handlägga inkomna miljötillstånd utifrån förvaltningslagens krav. Tillsynen inom framförallt livsmedel är också eftersatt på grund av resursbrist.

     ÅMHM har sedan 5 år haft en tillfällig tjänst som miljöskyddsinspektör med IT-ansvar . I sitt förslag till budget 2021 hade förvaltningen äskat om att den tillfälliga tjänsten som miljöskyddsinspektör skulle tillsättas som ordinarie tjänst, utgående från orsakerna ovan, samt med hänsyn till behovet av en IT-ansvarig inom myndigheten som kan fungera som systemförvaltare samt agera beställare för myndighetens räkning gentemot Åda och andra IT-leverantörer.

     I landskapsregeringens förslag förlängs den tillfälliga tjänsten med 6 månader, och sedan lämna tjänsten obesatt, vilket alltså är en nedskärning av personalen vid en myndighet som pålagts nya stora uppgifter och har svårt att klara sina lagstadgade uppdrag.

     Neddragningen innebär i praktiken att ÅMHMs möjligheter att hantera miljöprövning för näringsidkare försämras i en tid då det borde ha högsta prioritet. Vi föreslår i enlighet med myndighetens beredning att den tillfälliga tjänsten som miljöinspektör görs till en ordinarie tjänst.

 

 

FÖRSLAG   

Moment: 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

Ändring av anslag: Ökas med 25 000

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg:Momentet utökas med 25 000 för att möjliggöra att en tillfällig tjänst som milöskyddsinspektör omvandlas till en ordinarie tjänst.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell