Budgetmotion 8/2021-2022

Stärkt närvaro i Helsingfors

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 8/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stärkt närvaro i Helsingfors

 

Landskapsregeringen skriver i sitt budgetförslag att man för att markera Ålands jämbördiga status med Finland avser byta namn på Ålandskontoret till Ålands representation i Finland. Ålands specialsakkunniga i Bryssel ska bli ministerråd.

Så länge det inte läggs pengar eller utvecklade planer bakom besluten riskerar det bli en plakatpolitik utan innehåll. En ny skylt kommer inte att effektivera arbetet i Helsingfors eller förbättra relationerna med riksregeringen. Eftersom samma diskussion var aktuell för ett år sedan fanns en förväntan att landskapsregeringen skulle ha funderat färdigt hur man vill utveckla arbetet. Det är helt klart att behovet finns både att stärka närvaron i Bryssel och påverkningsmöjligheterna i Helsingfors.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet

Ändring av anslag: Ökas med 50 000 euro

Momentmotivering: Följande text läggs till: Ålands representation i Finland förstärks med en person och representationens uppdrag omdefinieras och förtydligas.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell