Budgetmotion 8/2022-2023

Stärkt beredskap med anledning av klimatförändringar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  8/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stärkt beredskap med anledning av klimatförändringar

 

Klimatförändringarna kommer att innebära nya situationer och faror också för Åland. Att den globala temperaturen ökar påverkar havet, havsnivåer, den biologiska mångfalden, kraftigare nederbörd och stormar och mer intensiv torka. Hur Ålands beredskap ser ut för olika scenarion som följer i klimatförändringens spår är viktiga att simulera för att kunna möta olika typer av faror och hotbilder. I Sverige gör SMHI kvalificerade simuleringar över hur exempelvis väderleksfenomen kan se ut och vilken beredskap samhället behöver för att möta dessa och trygga sin befolkning och deras egendom. Det är mycket viktigt att också Åland stärker sin beredskap på detta område. Eftersom detta är en fråga om säkerhet föreslås initiativet tas som en beredskapsfråga och förvaltningsmässigt åligga regeringskansliet.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 210 Regeringskansliet

Sida: 33

Följande text läggs till: ”En beredskapsstrategi för att möta olika scenarion som uppstår till följd av klimatförändringarna tas fram.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman