Budgetmotion 82/2022-2023

Satsa på el- och hybridflyg

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  82/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Satsa på el- och hybridflyg

 

Åland som ö-samhälle är och kommer alltid att vara beroende av fungerande transporter.

 

Den traditionella flygtrafiken står inför avgörande utmaningar när det gäller att framtidssäkra sin verksamhet. Flygindustrins utsläpp måste minska betydligt. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom industrin för att få ner utsläppen.

 

Det är positivt att budgetförslaget innehåller skrivningar om ett nytt koncept för framtidens åländska flygtrafik, där ägandet, driften och beslutsfattandet återigen skulle utgå ifrån det åländska samhällets intresse. Det är också positivt att landskapsregeringen nämner klimatomställningen i resonemanget om framtidens flyg.

 

Dock missar man chansen att genom budgeten skicka en tydlig signal till utvecklare och investerare: Åland är redo att vara ett pilotområde för el- eller hybridflyg.

 

Det nyrenoverade Mariehamns flygfält är redan förberett för möjliga elflyg. Och det torde vara i olika flygbolags intresse att på korta rutter, som t.ex. till Åland, testa sina kommande elflyg.

 

Därför bör skrivningarna i budgeten vara mer ambitiösa.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 61000 Näringslivets främjande, verksamhet (R) (s. 98)

Momentmotivering:

Föreslås att texten:

”Därtill innehåller uppdraget att flygtransporterna i framtiden till och från Åland skall bidra till klimatomställningen.”

får ett tillägg:

”Därtill innehåller uppdraget att flygtransporterna i framtiden till och från Åland skall bidra till klimatomställningen, genom att landskapsregeringen aktivt verkar för att Åland blir ett pilotområde för el- eller hybridflyg.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom                                           Simon Holmström