Budgetmotion 85/2020-2021

Avvakta med fullmakt för dieselfärja

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   85/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Avvakta med fullmakt för dieselfärja

 

Landskapsregeringen har för ett år sedan stoppat upphandlingen av en elhybridfärja och är nu stämd till domstol med skadeståndsanspråk på över 10 miljoner euro. Samtidigt har man inlett arbetet med att utreda förutsättningarna för en tunnel till Föglö. Det är oklart om den tidigare planen för kortrutt är aktuell för nuvarande landskapsregering och vilka delar av den man avser förverkliga. I stället för en helhetssyn och en omställning till fossilfri sjötrafik börjar man lappa och laga i det gamla systemet och begär fullmakt för inköp av en dieselfärja till 2023. Vi anser det vore befogat att landskapsregeringen presenterar en helhetsbild av den sjötrafik man avser förverkliga och hur omställningen till en trafik med minskade koldioxidutsläpp ska se ut innan lagtinget beviljar fullmakt för inköp av en dieseldriven färja för 4 miljoner euro. I Norge ställer man nu om till fossilfria trafiksystem och säljer bort gamla fartyg, vilket visar på en hög ambitionsnivå i omställningstakten. Vi anser att även Åland ska ligga i framkant i omställningen och inte bli en second hand marknad för fartyg som fortsatt är beroende av fossila drivmedel.

 

 

FÖRSLAG

 

 

Moment: 975000

Ändring av anslag: Motiveringen ändras

Momentmotivering: Lagtinget beviljar inte en fullmakt för inköp av dieseldrivet fartyg för 4 miljoner euro innan landskapsregeringen presenterat en helhetslösning för sjötrafikens omläggning och omställning till fossilfria trafiksystem.

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman