Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021

Budgetförslag BF 4/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägget till Ålands budget år 2021. Förslaget lämnas till lagtinget parallellt med landskapsregeringens meddelande om Fem fokusområden för nystart av Åland - strategiska vägval för perioden 2021 - 2024.

Åtgärder