Budgetmotion 87/2022-2023

Utgifter för drift och underhåll av vägar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 87/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utgifter för drift och underhåll av vägar

 

Vägunderhållet som hanteras av landskapet bör konkurrensutsättas. Det finns ingen orsak att landskapet investerar och tillhandahåller en omfattande maskinpark och personal när det på Åland finns flertal entreprenörer som idag sysslar med motsvarande verksamheter och som på ett kostnadseffektivt och tillväxtfrämjande sätt kunde avlasta landskapsregeringens rätt omfattande skyldigheter när det kommer till dagens vägunderhåll. Detta skulle vara en början på att svänga den illavarslande och ohållbara trend som råder gällande den offentliga sektorns andel av den totala arbetsmarknaden.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar, sid 11

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text bifogas till anslagsmotiveringen:

Landskapsregeringen ämnar under 2023 förbereda konkurrensutsättning av vägunderhållet, då det inte finns någon rimlig orsak att landskapsregeringen själva ska bedriva en verksamhet som befinner sig på en starkt konkurrensutsatt marknad.”

 

 

Mariehamn den 13 januari 2023

 

 

 

John Holmberg