Budgetmotion 89/2020-2021

Matcha utbildningsutbudet med framtidens arbetsmarknad

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   89/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2021-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Matcha utbildningsutbudet med framtidens arbetsmarknad

 

 

Framtidsprognoser är en viktiga verktyg för att kunna planera och bereda samhällets insatser inför framtidens utmaningar. För att utbildningar ska bli den framtidsinvestering som de är menade att vara, är det avgörande att de matchar framtidens arbetsmarknad så effektivt som möjligt.

     Åsub släppte i dagarna en framtidsrapport kring hur utbildningsbehovet och arbetsmarknaden utvecklas till 2035. Denna rapport tillsammans med Åsubs Tillväxtrapport 2019 är en bra grund för ett åtgärdspaket för att utvärdera det gällande utbildningsutbudet och matcha det mot de kommande årens arbetsmarknad i skenet av pandemins samhällseffekter.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida:14

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen avser att omgående påbörja en utvärdering av det gällande utbildningsutbudet och med hjälp av Åsubs rapporter Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2035 och Tillväxtrapport 2019 arbeta fram ett åtgärdspaket för att matcha dagens utbildningar med framtidens yrken.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 5 maj 2021

 

 

 

Simon Påvals                                                                  Katrin Sjögren

 

 

 

 

Pernilla Söderlund                                                           Ingrid Zetterman