Budgetmotion 9/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 9/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förbättrat färjpass mellan Svinö och Degerby

 

Regeringen planerar att gå vidare med stora investeringar på såväl östra som västra Föglö. Eftersom de omfattande kortruttsplanerna fortfarande saknar finansiering bör regeringen sänka ambitionsnivån på investeringarna. Istället för att bygga dyra vägbankar och broar för 25-30 miljoner bör planerna på västra Föglö därför inriktas på att förbättra nuvarande färjpass genom att bredda, fördjupa och räta upp passagen genom Ekholms sundet samt förnya nuvarande hamnar och parkeringar. Det skulle förutom att förkorta överfartstiden även skapa förutsättningar för ett större tonnage på linjen och därmed möjliggöra ett framtida utökat trafikflöde. Dessutom skulle projektet kunna förverkligas betydligt fortare.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R)

Ändring av momentmotivering: Det sjunde stycket under rubriken ”Utgifter” stryks och ersätts av följande text: ”Kortruttsprojektet västra Föglö omarbetas så att nuvarande färjpass genom Ekholms sundet breddas, fördjupas och rätas upp.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Brage Eklund

 

Axel Jonsson

 

Bert Häggblom

 

Lars Häggblom

 

Runar Karlsson

 

Fredrik Fredlund

 

Mikael Lindholm

 

Harry Jansson