Förbättrat färjpass mellan Svinö och Degerby

Budgetmotion BM 9/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, nationalistisk propaganda, utbildnings- och kulturpolitik, produktionsstöd


Åtgärder