Budgetmotion 9/2023-2024

Förnyelse av VA-systemet

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  9 /2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2024-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förnyelse av VA-systemet

 

I landskapsregeringens förslag till vårbudget med budgetpolitiska mål för åren 2025-2027 saknas en tydlighet i vilka investeringar som krävs i det åländska vatten- och avloppssystemet. Det saknas också ett resonemang om den ekonomiska betydelsen av en delvis omstrukturerad VA-sektor.

 

Detta trots larmrapporter om avloppsläckage i sjöar och hav och det vida omvittnade behovet av stora investeringar i VA-sektorn. Och detta trots att sittande landskapsregering i sitt regeringsprogram utlovar en tydligare ansvarsfördelning mellan landskapsregeringen, kommunerna och vattenbolagen samt att en vattentjänstlag ska tas fram.

 

En vattentjänstlag behövs som grund för åtgärder som ska minska vattenförbrukningen, förbättra beredskapen, öka samarbetet och skapa förutsättningar för en balanserad ekonomi inom VA-sektorn.

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

    

 

Politikområde: 4

 

Sida/sidor:  23

 

Ändring av motiveringen under politikområdet:

Under texten:
”Utöver detta har landskapsregeringen gått in för ytterligare åtgärder för politikområdet. Detta innebär att man avser att göra en översyn av verksamheterna, utreda effekterna av möjliga resultatförbättringar inom bland annat följande områden:”

Infogas en ny punkt:
”En vattentjänstlag prioriteras som grund för åtgärder som ska minska vattenförbrukningen, förbättra beredskapen, öka samarbetet och skapa förutsättningar för en balanserad ekonomi inom VA-sektorn.”

 

Mariehamn den 13 maj 2024

 

 

 

Alfons Röblom