Budgetmotion 90/2022-2023

Ålands sjösäkerhetscentrum och framtidens utbildningsbehov

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  90/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands sjösäkerhetscentrum och framtidens utbildningsbehov

 

Under moment 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet, skriver landskapsregeringen följande;

"Intäkterna beräknas minska med ca 280 000 € till följd av minskat behov av utbildningar samt anpassning av priser och kursupplägg till marknadsmässig nivå i Finland."

Att intäkterna viker med drygt 30 %, mycket beroende på minskad efterfrågan och en marknadsmässig anpassning av kurspriser, bör vara en väckarklocka för landskapsregeringen om att driften av Ålands sjösäkerhetscentrum riskerar långsiktiga försämrade intäkter och sålunda behov av ökade budgetanslag. Detta faktum bör ställas mot det totala långsiktiga åländska utbildningsbehovet och de prioriteringar som är nödvändiga för att ekonomiskt säkerställa utbildningarnas tillväxteffekt och samhällsnytta. Det finns ökande krav på Högskolan Åland samt Ålands gymnasium att leverera nya utbildningar som efterfrågas av arbetsgivare från en mängd branscher och i ljuset av detta bör befintliga utbildningars kostnader som är samhällsfinansierade ge optimalt utfall, eller ersättas av nya. Endast så kan den åländska marknadens behov av arbetskraft tillgodoses på bästa sätt, och endast så skapas en hållbarhet i den offentliga ekonomin.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet, sid 14

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text bifogas motiveringen:

Landskapsregeringen kommer under 2023 analysera Ålands sjösäkerhetscentrums långsiktiga ekonomiska förutsättningar sett till efterfrågan samt konkurrens- och marknadssituation, då den offentliga ekonomins status kräver långsiktiga och helhetsmässiga linjedragningar kring utbildningsutbud och kommande utbildningsbehov.”

 

 

Mariehamn den 13 januari 2023

 

 

 

John Holmberg