Budgetmotion 9/2019-2020

Infrastruktur- och transportpolitik

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  9/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2019-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Infrastruktur- och transportpolitik

 

Landskapets tonnage är delvis ålderstiget och har svårigheter att möta dagens behov och önskemål om minskad miljöpåverkan. Det systematiska underhållet förutsätter uppdateringar för att motverka trafikstörningar som under de gångna åren i allmänhet och under hösten 2019 i synnerhet förorsakat många brukare av skärgårdstrafik stora utmaningar och problem av grundläggande natur gällande ömsesidig tillgänglighet. Ändringen har verkningar på moment 750 Kostnader för sjötrafik samt 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar vilket finans- och näringsutskottet uppmanas beakta.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Infrastruktur- och transportpolitik, Tonnage

Sida: 32

Sista meningen får följande lydelse: ”Landskapsregeringen avser i en tilläggsbudget, som presenteras under första kvartalet 2020, redogöra för ett program som bl.a. upptar kommande behov och underhåll av befintlig flotta samt successivt utbyte av tonnaget utifrån hur trafiken avses bedrivas i enlighet med framtida trafikupplägg.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2019

 

 

 

Rainer Juslin