Förslag till Ålands budget för år 2020

Budgetförslag BF 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

För att behandlas i den ordning lagtingsordningen föreskriver översänds härmed landskapsregeringens budgetförslag nr 1/2019-2020 med förslag till Ålands budget för år 2020.

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen