Budgetmotion 9/2021-2022

Jämställt lagting

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 9/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Jämställt lagting

 

Landskapsregeringen föreslår att en ny typ av jämställdhetsbonus ska införas som belönar de partier som efter valet har en jämställd lagtingsgrupp. Därigenom menar man att partierna ska uppmuntras att arbeta både för jämställda listor och en jämställd lansering av kandidater. Det finns ett allvarligt tankefel i den utgångspunkten, nämligen att väljarnas fria val då belönas eller bestraffas utgående från vilken utgång lagstiftaren anser är önskvärd. Ett jämställt lagting är ett viktigt mål, men det är partiernas arbete och ansträngningar före valet som måste vara utgångspunkten, inte hur väljarna utnyttjat sin rösträtt. En jämställdhetsbonus som utgår från partiernas arbete före val och under mandatperioderna är i enlighet med det parlamentariska arbete som gjordes inför revisionen av vallagen att föredra.

 

 

FÖRSLAG   

Moment: 22000 Främjande av jämställdheten, verksamhet

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslår att texten ändras enligt följande: Projektet inkluderar en jämställdhetsbonus som enligt utarbetade kriterier belönar de partier som aktivt arbetar för ett jämställt parlament, bland annat genom jämställda listor och ett aktivt jämställdhetsarbete mellan valen.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell