Budgetmotion 9/2022-2023

Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 9/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar

 

Inget politikområde är så direktstyrt från ministern som trafiken. Inom andra avdelningar finns underlydande myndigheter med egna styrelser eller myndighetsledning. Med tanke på den senaste tidens svårigheter att finna långsiktiga lösningar inom skärgårdstrafiken så bör man överväga en ny form av organisering för skötseln av skärgårdstrafiken, för upphandling av trafik, fastställa turlistor och det kontinuerliga utformandet av standardiserade hamnar samt anskaffande av nytt miljövänligt tonnage. Satsningarna inom trafiken behöver göras på mer affärsmässiga grunder och frågorna om en långsiktig och stabil skärgårdstrafik mår bra av ett längre avstånd från den politiska styrningen och själva utförandet av verksamheten. Landskapet skulle i så fall få mera en beställarroll i relation till bolaget. Man kan jämföra statens roll i relation till det statligt ägda Finferries. En möjlighet vore att utveckla exempelvis Långnäs Hamn till ett hamn och rederibolag.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 700 Allmän förvaltning

Sida:115

Följande text läggs till kapitelmotiveringen: ”Landskapsregeringen utreder möjligheten att bilda ett under landskapet lydande rederi i syfte att bolagisera utförandet av skärgårdstrafiken, hamnarna och den kringliggande infrastrukturen. Rederiet har som ansvar att upphandla, driva och anskaffa klimatanpassat tonnage i enlighet med landskapets omställningsplan.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman

 

 

Camilla Gunell