Budgetmotion 93/2022-2023

Fasta förbindelser till skärgården sänker driftskostnader

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 93/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2023-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Fasta förbindelser till skärgården sänker driftskostnader

 

Ålands landskapsregering har under mandatperioden inte vidtagit åtgärder inom skärgårdstrafiken som  med bibehållen eller t.o.m. ökad servicenivå skulle sänka de långsiktiga driftskostnaderna. I stället har ansvarig minister, dock utan stöd från de övriga medlemmarna i regeringen, lagtinget eller allmänheten, ensidigt verkat för att försämra servicenivån för upprätthållandet av ett konkurrenskraftigt näringsliv och fungerande förbindelser för arbetsresande, fast bosättning och fritidsboende, dvs. en levande skärgård, i egna syften med avsikt att schablonmässigt sänka driftskostnaderna på Tvärgående linjen. Istället för att ödsla tid på sådant som inte har förankring i verkligheten borde ministern ha presenterat ett meddelande till lagtinget som hela regeringen kunde stå bakom utifrån de slutsatser som den s.k. tunnelkommittén fick i uppdrag att utreda. Rapporten var avsedd vid sidan av en ytterligare utredning av ett svenskt företag ligga till grund för den sedan länge tillbaka utlovade omställningsplanen för den framtida skärgårdstrafiken. Ministern har låtit meddela att man inte varit tillfreds med materialet som konsulterna levererade och som upphandlats för 50 000 euro varför ingen omställningsplan kunnat levereras till lagtinget. Med andra ord tillåts driftskostnaderna på grund av högre inköpskostnader för bränsle fortsätta att fördyra skärgårdstrafiken istället för att vidta åtgärder som på sikt minskar beroendet av klimatförändrande fossila bränslen.

En sådan åtgärd i syfte att effektivera transportersystemet är att bygga fasta förbindelser där de låter sig göras utan att försämra miljön i övrigt. Därför uppmanas regeringen att presentera den utlovade omställningsplanen omgående.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 750-751 Kostnader för sjötrafik

Ändring av anslag: -

Kapitelmotivering: Föreslås att texten efter mellanrubriken budgetmotivering får följande lydelse:

Föreslås ökade inkomster om 285.000 euro och ett tilläggsanslag om 3.938.000 euro. I syfte att reducera betydande osäkerhetsfaktorer som påverkar driftskostnaderna i framtiden, vilket t.ex. konjunkturfluktuerande inköpspris för fossila bränslen för närvarande utgör, kommer landskapsregeringen att presentera en omställningsplan för skärgårdstrafiken som bygger på en samverkan mellan att förkorta sjöpass för skärgårdsfärjorna till förmån för fasta förbindelser samt mer hållbar och modern teknik och miljöanpassade drivmedel.”

 

 

Mariehamn den 16 januari 2023

 

 

 

Rainer Juslin