Budgetmotion 95/2022-2023

Avsaknad av autonomistudier vid Ålands högskola

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 95/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2023-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Avsaknad av autonomistudier vid Ålands högskola

 

Att Åland har en egen högskola visar på en egen ambition och kompetens vad gäller högre utbildningar. Ålands Högskola bidrar på många sätt till att berika och även tillgodose Ålands behov av utbildad, egenskolad, arbetskraft som vårt näringsliv och samhälle behöver.

Kunskap ger färdighet. En färdighet som just nu behövs mer än någonsin är kunskapen om vår självstyrelse. Åland har firat 100 år av självstyrelse, men vad blir det sedan?

Ålands Framtid påpekade i  budgetmotion nr:26/2022-2023 till den ordinarie budgeten, att det krävs ett omfattande och brett kunskapslyft för att upprätthålla och utveckla vår självstyrelse, dels på det allmänna planet inom förvaltningen, dels genom en ökad allmän kunskap om folkrätt, alltså vår rätt som självstyrda ålänningar.

Vår egen lagberedning har en viktig roll när det gäller att i lagframställningar kunna motivera och utmana inom riksdagen och statsförvaltningen etablerade definitioner av rättsområden som i praktiken motiverar självstyrelselagens syfte. Detta gäller även hela självstyrelseförvaltningen, liksom varje ålänning.

Då det återigen inte finns någon uttalad ambition eller skrivning om att inom ramen för Högskolan på Åland bygga upp ett, med Åland som exempel,  kompetenscenter för internationella studier om autonomi och folkrätt utgår nedanstående anslag.

 

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: Sida: 17

Ändring av anslag: Minskas med 87 000 euro.

Momentmotivering: Oförändrad.

 

 

Mariehamn den 16 januari 2023

 

 

 

Anders Eriksson