Budgetmotion 96/2022-2023

Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  96/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2023-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet

 

Konkurrensutsättning är inte ett självändamål men kan vara en möjlighet för landskapet att med bibehållen servicenivån minska kostnaderna. Genom att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet kan således kostnaderna sänkas på årsbasis. En utfasning av offentlig verksamhet till det privata näringslivet skapar även nya möjligheter för både nya och etablerade företagare verksamma inom branschen.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar

Sida:11

Följande text läggs till momentmotiveringen: En utfasning av offentlig verksamhet till det privata näringslivet skapar  nya möjligheter för både nya och etablerade företagare verksamma inom branschen. Under 2023 inledes arbetet med att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 16 januari 2023

 

 

 

Anders Eriksson