Budgetmotion 97/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  97/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2023-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ökad kompetens om självstyrelsen

 

Det krävs en omfattande och bred kompetens för att upprätthålla och utveckla självstyrelsen, främst genom kvalificerad självstyrelsekompetens beträffande folkrätt och internationella relationer.

 

Att Åland har en egen högskola visar på en egen ambition och kompetens vad gäller högre utbildningar. Ålands Högskola bidrar på många sätt till att berika och även tillgodose Ålands behov av utbildad, egenskolad, arbetskraft som vårt näringsliv och samhälle behöver.

 

Ambitionen för och inom högskolan bör dock breddas så att Högskolan på Åland påbörjar arbetet med att bygga upp ett internationellt kompetenscenter för autonomiutveckling inkluderande ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra autonomier.

Kunskap ger färdighet. En färdighet som just nu behövs mer än någonsin är kunskapen om vår självstyrelse. Åland har firat 100 år av självstyrelse, men vad blir det sedan?

 

Vår egen lagberedning har en viktig roll när det gäller att i lagframställningar kunna motivera och utmana inom riksdagen och statsförvaltningen etablerade definitioner av rättsområden som i praktiken motiverar självstyrelselagens syfte. Detta gäller även hela självstyrelseförvaltningen. Liksom att varje politiker och ålänning kan och förstår självstyrens syfte och mål.

 

Då det återigen inte finns någon uttalad ambition eller skrivning om att inom ramen för Högskolan på Åland bygga upp ett, med Åland som exempel,  kompetenscenter för internationella studier om

 

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 85000 Högskolan på Åland, verksamhet (VR)

Ändring av anslag: Minskas med 621 000 euro

Momentmotivering: Oförändrad.

 

 

Mariehamn den 16 januari 2023

 

 

 

Anders Eriksson